Julgransjakt

”Det var ca. 15 personer som var drevet. Bara en jakthund, dock! Det blev ståndskall vid en bäck där vi påträffade en flock unggranar av värsta sort (hotfulla, uppkäftiga och beväpnade från topp till rot med vassa barr!) Vi gjorde ett omringande rörelsemoment, och gick emot dem med dragna sågar. Jag går inte in närmare på detaljer för känsliga läsare, men kan berätta att mina kunskaper i karate, astronomi, ångermanländska svordomar och virkning kom till nytta. Vi återvände i triumf till jaktstugan, där gröt och kakor serverades. Vi styckade vår gran och lade den i bagaget på en sopsäck för att undvika rester av kåda som inte runnit ut vid skäktningen. Det var en god jakt!” Karin Kruse (en av jägarna)