Rönnvikens kalkbruk (Heby Kommun)

Rönnvikens kalkbruk drevs mellan 1935-1945. Byggnaden verkar som ett stilleben som vittnar om en gången florerande småindustriell tid i Huddunge socken.

Rönnviken Kalbruk
Rönnviken Kalkbrott och kalkbruk

Rönnvikens kalkbruk tillhörde Strå Kalkbruk AB i Sala. I Sala tillverkades kalk för industri och lantbruk. Det är därför högst sannolikt att bruket i Rönnviken producerade samma produkter.

Förr i tiden var det vanligt att ha små kalkmilor och enkla ugnar på landsbygden. Detta för eget bruk. Jämfört med dessa småskaliga verksamheter nådde Rönnvikens kalktillverkning industriella dimensioner. Kalkugnen är 14 meter hög och visar vissa likheter med en masugn för järntillverkningen. Till ugnen hör ett litet kalkbrott där man bröt urkalksten. Kalkbrottet förbands med ugnen genom ett smalt järnvägsspår (600 mm) som leder till ugnens övre lucka och vidare ut på skrotstenstippen.

Rönnvikens kalkbruk. En bortglömd skatt?

Den ödelagda byggnaden ligger nu som ett stilleben i skogen uti Huddunge socken. Den väcker en känsla som om arbetarna lämnade arbetsplatsen igår för att återuppta arbetet när som helst. Kalkbruket är ett vackert industriminne på en trolsk plats.

Kalk för lantbruk

Kalkning inom lantbruk genomförs för att bibehålla eller förbättra ph-värdet i jorden. Kalk används rent allmänt för jordförbättring, t ex för att påverka jordens struktur, men även för att binda skadeämnen, så som tungmetaller.